تحلیل زنجیره ارزش صنایع منتخب استان مرکزی

تحلیل زنجیره ارزش یکی از رایج ترین ابزارها در شناسایی نقاط فشار در یک صنعت یا یک واحد کسب و کار است. با تدوین و ترسیم زنجیره ارزش یک بنگاه اقتصادی یا یک کسب و کار خاص و مقایسه آن با رقیبی توانمندتر می توان این نقاط فشار را شناسایی نمود. نقاط فشار در واقع همان نقاط اثرگذار در رقابت است و بدیهی است با این شناخت می توان استراتژی های توسعه آن کسب و کار یا آن بنگاه اقتصادی را به درستی تدوین نمود.

پروژه تحلیل زنجیره ارزش صنایع منتخب استان مرکزی در سال 1392 به سفارش شرکت شهرکهای صنعتی استان مرکزی انجام شد که طی آن در مرحله اول صنایع منتخب استان طی یک فرآیند مشخص و تعریف شده شناسایی شدند و سپس با استفاده از مدل و الگوی زنجیره ارزش نقاط فشار هر صنعت و نقاط اثرگذار در رقابت تعیین و تبیین گردید. سپس براساس این نقاط شناسایی شده اقدام به تدوین استراتژی های توسعه آن صنایع گردید. خروجی این پروژه، تدوین استراتژی های توسعه صنایع منتخب استان مرکزی براساس مدل تحلیل زنجیره ارزش پورتر بود.

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *