[:fa]تدوین سند راهبردی[:]

[:fa]

به هنر و علم تدوین، اجرا و ارزیابی تصمیمات وظیفه‌ای چندگانه که سازمان را قادر می‌سازد به هدف‌های بلند مدت خود دست یابد، مدیریت استراتژیک گفته می شود.

در مدیریت استراتژیک برای کسب موفقیت سازمانی بر چندین عامل تأکید می‌شود:

 • هماهنگ کردن و یکپارچگی مدیریت
 • بازاریابی
 • امور مالی (حسابداری)
 • تولید (عملیات)
 • تحقیق و توسعه
 • سیستم‌های اطلاعات رایانه‌ای

فرایند مدیریت استراتژیک در برگیرنده سه مرحله است:

 • تدوین استراتژی‌ها
 • اجرای استراتژی‌ها
 • ارزیابی استراتژی‌ها

در مرحله تدوین استراتژیک، مأموریت شرکت تعیین می‌شود، عوامل محیط خارجی که سازمان را تهدید می‌کنند یا فرصت‌ها را به وجود می‌آورند مشخص شده و نقاط قوت و ضعف شرکت شناسایی می‌شوند، اهداف بلندمدت تعیین شده و استراتژی‌های گوناگون برای دست‌یابی به این اهداف مورد بررسی قرار گرفته و از بین آنها استراتژی‌های شرکت برای ادامه فعالیت انتخاب می‌شوند. این استراتژی‌ها، مزایای رقابتی شرکت را در دوره‌های بلند مدت تعیین می‌نمایند.

مرحله عملی فرایند مدیریت استراتژیک، اجرای استراتژی است. مقصود از اجرای استراتژی این است که کارکنان و مدیران بسیج شوند و استراتژی‌های تدوین شده را به مرحله عمل درآورند. اگر استراتژی‌ها تدوین شوند ولی هیچ گاه به اجرا درنیایند، نوع اقدام چیزی جز یک عمل بیهوده نخواهد بود.

آخرین مرحله در فرایند مدیریت استراتژیک، ارزیابی استراتژی‌ها است. همه استراتژی‌ها دستخوش تغییرات آینده می‌شوند زیرا عوامل داخلی و خارجی به صورت دائم در حال تغییر هستند.

ما در مرکز توسعه راهبردی آرپان به سازمان‌ها کمک می‌کنیم که پاسخ این سؤال که “کار اصلی ما چیست؟” را به درستی پیدا کنند تا بتوانند هدف‌ها و استراتژی‌ها را متناسب با آن تدوین کرده و امروز تصمیمات درستی اتخاذ نمایند که نتیجه آنها در آینده برای آنها مشخص می‌شود. ما با دیدی گسترده، کل سازمان را مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌دهیم و به مدیران آن کمک می‌کنیم که بتوانند بین اهداف و نیازهای امروز شرکت توازن و تعادل برقرار کرده و منابع انسانی و مالی را به گونه‌ای تخصیص دهند که به نتایج اصلی و مورد نظر دست یابند.

[:]

No comment

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  رزرو نوبت
  55 444 333 021